G-W7J8R2FW68
top of page

Ordningsregler

 

Vi vill uppmärksamma följande punkter är helt förbjudna på Pluss.nu:

 

 1. Att Inringande sprider andra personers kontaktuppgifter mot deras vilja.

 

 2. Att spela in personer i konferenserna utan deras vetskap eller medgivande.

 

 3. Att Sprida eller publicera inspelningar utan samtligas medgivande i konferensen.

 4. Att publicera och offentliggörande av personuppgifter, som någons riktiga namn, bostadsadress eller              telefonnummer etc.

 

 5. Att marknadsföra eller sälja produkter eller tjänster som inte erbjuds av Pluss.nu

 6. Att hota andra inringande

 

 7.Chatt tjänsten  som pluss.nu tillhandahåller och tillgängliggör via tjänsten och som visas i anslutning till Pluss.nu granskar INTE inläggen innan de publiceras. Det är du själv som skriver i chatten som är juridiskt ansvarig för vad du skriver.

Personen som bryter mot ovanstående punkter riskeras att blockeras från våra samtliga tjänster samt eventuellt också polisanmälas .

Vi vill också uppmana de som ringer in att uppföra sig väl och vänligt mot varandra

All information på Pluss.nu ägs av Pluss.nu och skyddas av upphovsrätten

bottom of page