G-W7J8R2FW68
top of page

Ring in på nummer 0939 117 77 77 eller 079 008 70 70 och delta i de olika samtalen. Följ anvisningarna för att komma till ett passande samtalsrum. För att logga in på nedanstående samtalsportal så trycker ni noll när ni har ringt in och då får ni en engångskod som ni använder där det står login i samtalsportalen. För att exempelvis skicka en blomma, tårta eller chat till en deltagare så klickar du på motsvarande ikon på deltagares rad.

Du kan även chatta i grupp eller till person genom genom att klicka på den lilla blå bubblan i rummets rubrik (grupp) eller lilla blå bubblan på användarens rad (person).

bottom of page